SCOALA GIMNAZIALA NR.56

ESTE CENTRU DE TESTARE CAMBRIDGE. (KET, PET, FCE)

Consiliul de Administratie

Hits: 3805

Funcționarea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.56 are la bază următoarele acte normative:

1.Legea Educației Naționale 1/2011  cu modificările și completprile ulterioare;

2.O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014, publicat in M.Of nr. 696/23.09.2014

3.O.M.E.C.Ș. nr. 4621/23.07.2015, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

4.O.M.E.N. nr. 3160/01.02.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei—cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;