Evaluare Nationala la a II-a, a IV-a, a VI-a

Hits: 4085

 

Metodologia reglementează organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a.

Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a cuprind:

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a;

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, denumită în continuare;

 

 

    CALENDAR

Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a — E.N. II:

Scris — Limba română — 7 mai 2018

Citit — Limba română — 8 mai 2018

Matematică — 9 mai  2018

 

 Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a

Limba română — 15 mai 2018

Matematică — 16 mai 2018

   

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a

Limbă și comunicare — 23 mai 2018

Matematică și Științe ale naturii — 24 mai 2018

                                                      STRUCTURA TESTELOR 

Art. 9

(1) Testele pentru E.N. se elaborează de către C.N.E.E., ţinând seama de următoarele cerinţe:

a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu;

b) să aibă un nivel mediu de dificultate.

(2) Testele pentru EN au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale. (3) Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic, document tip, elaborat de CNEE.

Art. 10

(1) Testele elaborate pentru E.N. II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Art. 11

(1) Testele elaborate pentru E.N. IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Art. 12

(1) Testele elaborate pentru E.N. VI sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;

b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

DURATA TESTELOR 

Art. 13

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează: 

30 de minute pentru fiecare test administrat la E.N. II; 

60 de minute pentru fiecare test administrat la E.N. IV;

60 de minute pentru fiecare test administrat la E.N. VI.

 

Evaluare 2-4-6

# Title Version Description Size Hits Download
OMEN 4787_ EN II_IV_VI Evalauare Nationala II - IV - VI 45.65 KB 597 Download
Open
Ordin Metodologie_EN246 215.39 KB 336 Download
Open