INFO PREGATITOARE 2019

Hits: 3685

 

     TelVerde 0800816021 va fi disponibil in perioada 20.02.2019–19.05.2019, de luni pana joi in intervalul orar 8.00–

                                            16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 – 14.00.

 

METODOLOGIA ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE
 

Metodologia de înscriere în învățămantul primar

pentru anul școlar 2019-2020.

Metodologia înscrierii pentru învățământul primar

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE 2019-2020

Calendarul înscrierii în învățămantul primar

pentru anul școlar 2019-2020.

Calendarul  înscrierii pentru învățământul primar 2019-2020

DATE ȘCOALĂ (Informații pentru părinți)

Pașaport școală

pentru anul școlar 2019-2020.

 

Coordonate G.P.S.

La: 44.4420909       Lo: 26.1295226

sau vezi locația

 

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ (Informații pentru părinți)

 

Circumscripția școlară

pentru anul școlar 2019-2020.

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ 2019-2020

 

INFORMARE PUBLICA
 

Informarea publicului cu privire la  inscrierea la clasa pregatitoare.

Informarea publicului

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

Ziua portilor deschise. 

6 martie 2019

interval orar: 

14.00  - 18.00

Ziua portilor deschise

 

 

CRITERII SPECIFICE ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE
 

  

Criteriile specifice Școlii Gimnaziale  Nr.56

se aplică astfel:

 

OMEN 3181/2019

Art. 10. - (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele: a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Art.10 (5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii tip de înscriere.

 

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII - PRIMA ETAPA (informații pentru părinți)

Documentele necesare înscrierii:

 - C.I. părinte/ părinţi;

- certificat naştere copil, în original si conform cu originalul (pus de secretariatul unităţii);

- evaluarea psihosomatică de la CMBRAE (doar acolo unde este cazul);

- hotărârea definitivă de divorț privind custodia și domiciliul copilului (în cazul părinților divorțați);

PROGRAMUL DE COMPLATERE / VALIDARE A CERERILOR TIP DE INSCRIERE

Programul de completare/ validare a cererilor tip de inscriere.

4-22.03.2019

luni- vineri 8-18

 

PROGRAMUL EVALUARII PSIHOSOMATICE (informații pentru părinți)

Programul planificarii evaluarii psihosomatice.

Programul evaluarii psihosomatice

Programul evaluarii psihosomatice

NUMAR DE CLASE CONFROM PLANULUI DE ȘCOLARIZARE (informații pentru părinți)

Pentru anul școlar 2010-2020, Școala Gimnazială Nr.56 și-a propus  6 clase de pregătitoare.

  • Număr clase propuse: 6
  • Număr locuri: 150

 (PA; PB; PC; PD; PE; PF)

NUMAR DE CLASE CONFROM PLANULUI DE ȘCOLARIZARE

ALTE INFORMATII
 

 Scanati codul cu telefonul mobil pentru a accesa site-ul

  Scoala Gimnaziala Nr.56 - QR Code